OM

Herunder kan du læse mere om H.H. Entreprenør

Værdier

Forberedelse – Fantasi – Vilje – Kontrol – Kvalitet – Engagement – Ordentlighed

 

Ved forberedelse forstår vi:

 • Kontrolleret og god forberedelse på større sager
 • Overholdelse af tidsplaner, herunder oplæg og overholdelse heraf
 • Planlægning, ressourcetilknytning, kapacitetsudnyttelse
 • Materialer, velfærd, signalværdi overfor samarbejdspartnere

Ved fantasi forstår vi:

 • Udsyn, åbenhed overfor nye initiativer – finde plads og følge trends
 • Tænk ud af boksen, nytænkende, vi ser muligheder – har ja-hatten på
 • Væk med “plejer” og “det har vi prøvet før”
 • Medarbejderen i centrum for det vi laver
 • Udvikle og finde ildsjæle – udvikle vore medarbejdere og lærlinge

Ved vilje forstår vi:

 • Vi skal være i stand til at fokusere fuldt ud med tanker og følelser
 • Tage aktivt del i den aktivitet der udføres
 • Forståelse for arbejdet og projektet som er større end en selv
 • Være energisk, fleksibel og realistisk, og kunne afslutte det der er påbegyndt
 • Nysgerrighed til aktivt engagement i at være sulten efter at forstå og opleve mere

Ved kontrol forstår vi:

 • Selvdisciplin til at kontrollere egne følelser og reaktioner i arbejdssituationer
 • Have selvkontrol i relation til andre mennesker
 • Kunne tilsidesætte egne behov og impulser

Ved kvalitet forstår vi:

 • Veluddannede medarbejdere
 • Vedligeholdelse af faciliteter og maskiner så de virker
 • Overholder regler, kvalitet og lovgivning
 • Vi tager kvaliteten seriøst
 • Ejerskab for kvalitet giver vi-kultur

Ved engagement forstår vi:

 • Sammen med andre om at levere
 • Fokusere fuldt ud med TANKE og FØLELSER i den AKTIVITET der udføres
 • Hjælpe og støtte kollegaer til at finde mening med arbejdet
 • Relationer på tværs og blandt kollegaer
 • Samlingssted og sammenhold i HH
 • Netværk og samarbejde
 • Fælles stolthed – en del af noget større
 • Fællesaktivitet på tværs, også åben for nye medarbejdere

Ved ordentlighed forstår vi:

 • Tale pænt om- og med hinanden
 • Rydde op og passe på ting og materiel – værne om tingene og hinanden
 • Fejl og mangler udbedres hurtigst muligt
 • Et ord er et ord – vi holder hvad vi siger
 • God opførsel – repræsenterer HH på en god måde
 • Sprog – Hvordan vi taler til hinanden og om HH i fritiden
 • Orden i HH – lige vilkår for alle/behandles ens
 • Ansvar over faciliteter, hinanden og sprogbrug
HH Entreprenør