SE VORES SERVICES

Herunder kan du se hvilke services vi tilbyder.

SPULING AF KLOAK

H.H. Entreprenør har mange års erfaring med vedligeholdelse og spuling af kloaker.

Har du problemer med kloakken? Kommer der en ussel lugt fra afløbet? Som autoriseret kloakmester står vi klar til at hjælpe. Kontakt os.

Spuling af kloaker gøres for at vedligeholde kloakerne og derfor sørge for at vandet løber som det skal, og ikke bliver blokeret af f.eks. køkkenfedt eller andre fremmedlegemer der er kommet ned i kloakerne.

Spuling og rensning af kloaker er en vigtig del af vedligeholdelsen af kloaknettet, da der ellers kan opstå problemer med mangel på gennemløb fra nedløbsbrønde, give fugtskader i kældervægge eller oversvømmelse af kældergulve.

Skader grundet manglende vedligeholdese af kloaker kan være meget forskellige alt efter hvor- og hvilke kloakrør der er ramt.

I værste fald kan en blokage være skyld i større vandskader eller generalle oversvømmelser/opstuvning af kloaknettet.

Læs også om Kloakarbejde eller TV-inspektion.

Gamle kloakrør hvor det tydeligt ses hvordan kloakrørene kan blive fyldt af sand og mudder. Sådanne problemer kan løses ved at spule kloaken.

Spuling og TV-inspektion af kloak.


HH Entreprenør